За нас

All Industry ЕООД е безупречен партньор за всички, които търсят висококачествени услуги.

За нас

Политика за поверителност

Ние ценим доверието, което ни оказвате. Ето защо ние настояваме за най-високите стандарти за сигурни транзакции и поверителност на информацията за клиентите. Моля, прочетете следното изявление, за да научите за нашите практики за събиране и разпространение на информация.


Администратор на данните 

Ол Индъстри Трейд ЕООД, с адрес и седалище на управление: гр. Варна,ул.Христо Христов 39 гр. ЕИК: 207222685, тел: +35989973002; email: office@allindustry.bg
Информация за контакт с Ол Индъстри Трейд ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти, контрагенти и партньори:
Ол Индъстри Трейд ЕООД
ЕИК: 207222685
ул.Христо Христов 39 гр. Варна, 9000
office@allindustry.bg
тел: +35989973002
Длъжностно лице по защита на личните данни:
С. Дойчева

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ изяснява практики за поверителност за Allindustry.bg (които ще наричаме „Сайта“), предоставените стоки и услуги(които ще наричаме „Стоките“).

За Нас е от първостепенна важност информацията, която съхраняваме за Вас да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната Ви информация, за да актуализираме личните Ви данни, които съхраняваме.
Условията за използване на Allindustry.bg изискват всички собственици на акаунти да са на възраст най-малко 18 години. Деца под 18 години нямат право да използват Allindustry.bg или Стоките ни. Вие носите отговорност за всякаква активност, извършена от непълнолетно лице във вашия акаунт.

Моля обърнете внимание - с предоставянето на личните си данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.

Използвайки Стоките, вие потвърждавате, че Allindustry.bg ще използва вашата информация в България и всяка друга държава, където Allindustry.bg оперира или би могъл да оперира. Моля, имайте предвид, че законите и стандартите за поверителност в някои държави, включително правата на властите да имат достъп до вашата лична информация, могат да се различават от тези, които се прилагат в държавата, в която пребивавате. Ние ще прехвърляме лична информация само в онези страни, в които със закон ни е разрешено да прехвърляме лична информация, и ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че вашата лична информация продължава да се ползва с подходяща защита.

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

Важно е да прочетете това изявление за поверителност заедно с всяко друго известие за поверителност или справедливо обработване на лични данни, което Allindustry.bg може да предостави по конкретни поводи, когато събира или обработва лични данни за вас, така че да сте напълно наясно как и защо използваме данните ви, Това известие за поверителност допълва Общите условия и не е предназначено да ги отменя. 
Allindustry.bg обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-добри, по-качествени услуги и решения свързани с Общият регламент за защита на личните данни в Европейския съюз (GDPR) и информационната сигурност. С оглед тази цел, Allindustry.bg е изградила мрежа от стратегически партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички Ваши потребности при използване на нашите услуги.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.
Ако не искате да събираме или обработваме вашата лична информация по начините, описани в тази политика, не трябва да използвате Стоките ни.
Ние не носим отговорност за съдържанието или политиките или практиките за поверителност на, уебсайтове на трети страни или приложения на трети страни.

Какви данни събираме, как и защо използваме личните Ви данни

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме или получаваме вашата лична информация по няколко различни начина. Често избирате каква информация да предоставите, но понякога ние изискваме определена информация, която ние необходима за да Ви предоставим Стоките си.

За изпълнение на договор или в контекста на пред договорни отношения(Регистрация, Настройка на акаунт, Услуги)
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и Стоките, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните си ангажименти както към вас така и към трети страни(клиент-платформа-доставчик; доставчик-платформа-клиент).
Обработката се извършва с цел:
установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
изготвяна на предложение за сключване на договор;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или Стоките, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
с оглед осигуряване и предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
уведомление за всичко, свързано с продуктите и Стоките, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби и услуги, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
защитим и осигурим сигурността и целостта на Вас и на нашите служители;
установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Като доставчик Allindustry.bg може да изисква информация като пълното наименование на фирмата и лицето, което я представлява, адрес, идентификационен номер и/или данъчен номер, дата на раждане, информация за банковата сметка, снимка, информация за кредитна карта и / или друго доказателство за идентификация, за да потвърдите самоличността си, за да предоставим тази услуга на вас и да спазим приложимото законодателство.
Може да се наложи да съхраняваме информацията за кредитната карта (или да организираме съхранението й) и да я използваме както за целите на таксуването, така и за плащанията. В зависимост от вашата местна юрисдикция можете да изберете да ни позволите да запазим информацията за вашата кредитна карта, за да улесним процеса на бъдещи покупки. Allindustry.bg може да се свърже с отделни доставчици поверително, за да поиска повече информация за техните артикули, изброени чрез Стоките, или да гарантира спазването на нашите правила и приложимото законодателство. 
За да използвате определени Услуги в Allindustry.bg, може да се наложи да попълните заявление; информацията, която изпращате чрез процеса на кандидатстване, няма да се показва публично и ще се използва само от Allindustry.bg вътрешно, освен ако не е посочено друго, можете също да решите да ни позволите да запазим информацията за вашата кредитна карта, за да улесним процеса на плащане при бъдещи покупки.

Информация за посетители на Allindustry.bg: за целите, необходими за функционирането на Стоките на Allindustry.bg или когато Allindustry.bg има легитимен интерес, може да се обработват следните лични данни както е разкрито в съответния раздел по-долу:

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:
изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на Allindustry.bg, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични и фирмени данни;
изготвят се подходящи за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични и фирмени данни.
Основни лични данни включват имена, ЕГН, пол и възрастова група, телефонен номер, адрес (постоянен адрес)
Фирмени данни включват име на фирма, имейл адрес(и) на фирмата, телефонен номер, адрес на фирмата.
Детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.
Партньори са дружества, с които Allindustry.bg има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Allindustry.bg. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Allindustry.bg няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 
Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Ние знаем, че клиентите на Allindustry.bg ценят контрола върху собствената им информация, така че Allindustry.bg ви дава избор да предоставите, редактирате или премахнете определена информация, както и избор как да се свържем с вас. 
Много от промените, които бихте направили в данните, които съхраняваме за Вас, се актуализират незабавно, но за някои може да отнеме няколко дни, за да влязат в сила, особено тези, които влияят на имейл или маркетинговите предпочитания. Някои основни искания, като например промени в информацията за фактуриране или изтриване на данни в акаунта, може да изискват проверка на самоличността, преди да могат да бъдат обработени.
По време на нормалното си функциониране Allindustry.bg може да се наложи да се свърже с вас. Основно тези съобщения се доставят по имейл, включително за маркетинг, транзакции и актуализиране на услуги. Ако вече не желаете да получавате известия, можете да ги деактивирате на ниво устройство. Можете да се откажете да получавате маркетингови комуникации чрез имейл или като следвате връзката за отписване във всеки маркетинг имейл, който получавате. За да гарантираме правилното получаване на известия, ще трябва да съберем определена информация за вашето устройство, като например информация за операционна система и идентификация на потребителя. 
Allindustry.bg може също да се свърже с вас по телефона, за да предостави необходима поддръжка или по ваша заявка свързана с транзакция за Услуги, които искате да потребите. С вашето съгласие Allindustry.bg може да ви изпрати SMS (или подобно) съобщение, за да ви предостави гарантирана поддръжка по договор като на клиент или да ви предостави информация за продукти и Услуги, които може да намерите за интересни. Можете да актуализирате предпочитанията си за контакт като ни изпратите съобщение или ни се обадите по телефона.
Някои съобщения от Allindustry.bg са свързани с обслужването и са необходими за потребители. Вие се съгласявате, че Allindustry.bg може да ви изпраща не-маркетингови имейли, разговори или съобщения, като тези, свързани с транзакции, вашите данни, сигурност или промени в продукти и Услуги. Примерите на свързани с услугата съобщения включват имейл адрес за потвърждение / имейл приветствие, когато направите запитване чрез формата за заявки, известие за поръчка, наличност на услугата, промяна на ключови функции, препредаване на разговори с купувачи/доставчици и кореспонденция с екипа за поддръжка на Allindustry.bg.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице или фирма от тази информация е невъзможно.

Какви данни обработваме

данни за идентификация:
Данни за самоличност включват име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, заглавие, дата на раждане
Данните за контакт включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
Финансовите данни включват данни за банковата сметка и платежната карта.
Данните за транзакциите включват подробности за плащанията към и от вас и други подробности за продуктите и Стоките, които сте закупили от нас.
Техническите данни включват [адрес на интернет протокол (IP), данни за вход в системата, тип и версия на браузъра, настройка на часовия пояс и местоположение, видове и версии на браузъра, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия сайт ].
Данните за профила включват потребителското име и парола, както и направените от вас покупки или поръчки.
Данните за маркетинга и комуникациите включват вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и от трети страни и вашите предпочитания за комуникация.

Други данни:
информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
друга обратна връзка, която получаваме от вас;
лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;
предпочитания за Стоките, които ви предоставяме;
друга информация като:
клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Allindustry.bg за идентификация на фирми и потребители;
данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Allindustry.bg и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Allindustry.bg, включително и чрез социалните мрежи.
Когато обработваме основните Ви лични данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Ние уважаваме вашата поверителност. 
Allindustry.bg няма да разкрива вашето име, имейл адрес или друга лична информация на трети страни без вашето съгласие, освен както е посочено в тази политика.

Конфиденциални данни

Ние не събираме никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.
Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.
Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.
Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично към Вас, за адаптиране на продуктите и Стоките ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Как се събират личните ви данни?

Използваме различни методи за събиране на данни от и за вас, включително чрез:
Директни взаимодействия. Можете да ни дадете Вашите Идентичност, Контакт и Финансови данни, като попълните формуляри или като ни изпратите по пощата, по телефона, по имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:
поискайте нашите продукти или услуги;
свържете се с нас по телефона, чрез нашия сайт или по друг начин;
абонирайте се за нашите услуги или публикации;
да поискате да бъдете включени в нашият маркетингов бюлетин;
да ни изпратите отзиви за нашите продукти.

Автоматизирани технологии или взаимодействия 

Докато взаимодействате с нашия сайт, ние може автоматично да събираме Технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни регистри и други подобни технологии. Можем също така да получим Технически данни за вас, ако посетите други уебсайтове, използващи нашите бисквитки. Моля, вижте нашата политика за „бисквитките“ за повече подробности.

Трети страни или обществено достъпни източници

Можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:
Технически данни от следните страни:
доставчици на аналитични услуги като Google и Facebook;
рекламни мрежи; и
доставчици на информация за търсенето.
Данни за контакти, финансови и транзакции от доставчици на технически, платежни и доставни услуги

Разчитаме на съгласието (което може да бъде оттеглено по всяко време) за изпращане на маркетингови съобщения и за споделяне на трети страни, свързани с рекламата. Като част от това можем да работим с рекламни партньори като Facebook или Google и можем да използваме аналитични данни, обобщени от информация за използване, включително например ключови думи за търсене, любими, история на сърфиране и история на покупките. Освен съгласието, както бе отбелязано по-горе, ние разчитаме и на законния ни интерес да ви изпращаме маркетингови съобщения и за рекламните програми на Allindustry.bg.
Allindustry.bg също трябва да ангажира трети лица и компании (като процесори за разплащания, компании за анализ на поведението на потребителите, аналитици и специалисти по информационна сигурност), за да е възможно да оперираме, предоставяме и предлагаме на пазара Стоките. Тези трети страни имат само ограничен достъп до вашата информация, могат да използват вашата информация само за изпълнение на тези задачи от наше име и са задължени на Allindustry.bg да не разкриват или използват вашата информация за други цели. Често е необходимо, за да изпълним нашият ангажимент по договор, за да Ви предоставим Стоките, които сте заплатили, да използваме Стоките на трети страни, доставчици на Услуги или Стоки, особено в случаите когато такива компании играят важна роля като обработка на плащания и доставката на пратки и ни помагат да поддържаме и защитаваме Стоките си. В някои други случаи тези доставчици на услуги не са ни строго необходими за предоставяне на Стоките, но ни помагат да ги подобрим, като ни помагат да провеждаме проучвания, които ни помагат да подобрим обслужването на нашите потребители. В тези последни случаи имаме законен интерес да работим с доставчици на услуги, за да подобрим нашите Услуги.
Бизнес реорганизация: В някои случаи Allindustry.bg може да избере да купува или продава активи. Такива транзакции може да са необходими и в законните ни интереси, по-специално интересът ни да вземаме решения, които дават възможност на нашия бизнес да се развива в дългосрочен план. При тези видове транзакции (като продажба, сливане, ликвидация, получаване или прехвърляне на всички или по същество на всички активи на Allindustry.bg) информацията за потребителите обикновено е един от прехвърлените бизнес активи. Ако Allindustry.bg възнамерява да прехвърли информация за вас, Allindustry.bg ще ви уведоми по имейл или като постави видно известие на сайта и приложението и ще ви бъде предоставена възможност да се откажете, преди информацията за вас да стане обект на друга политика за поверителност.

Приставките на трети страни също могат да събират информация за вашето използване на Сайта. Например, когато зареждате страница в Allindustry.bg, която има социален плъгин от сайт или услуга на трети страни, като бутон „Харесвам“ или „Изпращане“, вие също зареждате съдържание от този трети страничен сайт. Този сайт може да поиска бисквитки директно от вашия браузър. Тези взаимодействия са предмет на политиката за поверителност на сайта на трети страни. В допълнение, определени бисквитки и други подобни технологии на Сайта се използват от трети страни за целенасочен онлайн маркетинг и други цели. Тези технологии позволяват на партньорa ni да разпознае вашия компютър или мобилно устройство всеки път, когато използвате Стоките. Моля, имайте предвид, че когато използвате сайтове или услуги на трети страни, техните собствени условия и правила за поверителност ще управляват използването на тези сайтове или услуги. Allindustry.bg избира и управлява тези технологии на трети страни, поставени на своите сайтове и приложения. Това обаче са технологии на трети страни и те са предмет на политиката за поверителност на тази трета страна. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитки. Разчитаме на вашето съгласие да допуснете и да приемете тези бисквитки, когато технически не са необходими или когато не се изискват въз основа на друга цел, като законен интерес.
Тази политика не се прилага за практиките на трети страни (като Доставчиците, които продават чрез Стоките), които Allindustry.bg не притежава или контролира, или лица, които Allindustry.bg не използва и не управлява, освен ако не е предвидено друго в Общите Условия или както се изисква от закона. Ако предоставяте информацията си на такива трети страни във връзка с използването на Стоките, може да се прилагат различни практики за използването или разкриването на информацията, която им предоставяте. Въпреки, че Allindustry.bg изисква тези трети страни да спазват изискванията за поверителност и сигурност на Allindustry.bg, Allindustry.bg не контролира политиките за поверителност или сигурност на такива трети страни. До пълната степен, приложима във вашата юрисдикция, Allindustry.bg не носи отговорност за поверителността или практиките на сигурност на тези продавачи, или други уебсайтове в интернет, дори и тези, свързани с или от Стоките. Съветваме ви да прочетете правилата за поверителност и да зададете въпроси на третите страни, преди да разкриете личната си информация за тях. За целите на европейското законодателство тези продавачи, доставчици на трети страни и потребители на API са независими контролери на данни, което означава, че те са отговорни за предоставянето и спазването на техните собствени политики, свързани с всяка лична информация, която получават във връзка с Стоките.

Как използваме личните ви данни

Ние ще използваме вашите лични данни, само когато законът ни позволява. Най-често ще използваме личните ви данни при следните обстоятелства:
Когато трябва да изпълним договора, който предстои да сключим или сме сключили с вас.
Когато това е необходимо за нашите законни интереси (или за интересите на трета страна) и вашите интереси и основни права не пренебрегват тези интереси.
Когато трябва да изпълним законово или регулаторно задължение.
Като цяло, ние не разчитаме на съгласие като правно основание за обработка на вашите лични данни, освен във връзка с изпращане на трета директна маркетингова комуникация до вас чрез имейл или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

Цели, за които ще използваме вашите лични данни

По-долу сме посочили, в табличен вид, описание на всички начини, по които планираме да използваме вашите лични данни, и кои от правните основи, на които разчитаме да направим това. Ние също така определихме какви са нашите законни интереси, когато е уместно.
Цел / Дейност Вид на данните Законова основа за обработване, включително основание за законен интерес
Да ви регистрира като нов клиент а) Идентичност
б) контакт Изпълнение на договор с вас
За да обработите и доставите поръчката си, включително: 
(а) Управление на плащания, такси и такси 
(б) Събиране и възстановяване на дължимите ни пари (а)Идентичност
(б) Контакт 
(в) Финансови 
(г) Сделки 
(д) Маркетинг и комуникации (а) Изпълнение на договор с вас 
(б) Необходимо за нашите законни интереси (за възстановяване на дължимите ни задължения)
За да управлявате нашите взаимоотношения с вас, които ще включват: 
(а) Уведомяване за промени в нашите условия или политика за поверителност 
(б) Изпращане на преглед или провеждане на проучване а)Идентичност
б) Контакт 
в) Профил 
г) Маркетинг и комуникации (а) Изпълнение на договор с вас 
(б) Необходимо е да се спази законово задължение 
(в) Необходимо за нашите законни интереси (да поддържаме нашите документи актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти / услуги)
Да администрирате и защитавате нашия бизнес и нашия сайт (включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, отчитане и хостинг на данни) а)Идентичност
б) Контакт 
в) Технически а) Необходими за нашите законни интереси (за осъществяване на нашия бизнес, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, за предотвратяване на измами и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране) 
(б) Необходими за спазване на правно задължение
За да ви предостави подходящо съдържание и реклами на уебсайта и да измерите или разберете ефективността на рекламата, която Ви предлагаме (а)Идентичност
(б) Контакт 
(в) Профил 
(г) Използване 
(д) Маркетинг и съобщения 
(е) Технически Необходимо за нашите законни интереси (да проучим как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развиват, да развиват нашия бизнес и да информират маркетинговата ни стратегия)
Да се използват анализи на данни за подобряване на нашия сайт, продукти / услуги, маркетинг, връзки с клиентите и опит а) Технически 
б) Използване Необходимо за нашите законни интереси (да дефинираме видове клиенти за нашите продукти и услуги, да запазим нашия сайт актуализиран и актуален, да развиваме нашия бизнес и да информираме за нашата маркетингова стратегия)
Да правите предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за вас (a) Идентичност
(b) Контакт 
(c) Технически 
(d) Използване
(e) Профил Необходими за нашите законни интереси (да развиваме нашите продукти / услуги и да развиваме бизнеса си)

Имайте предвид, че ние можем да обработим вашите лични данни за повече от една законна основа в зависимост от конкретната цел, за която използваме вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности за конкретната правна основа, на която разчитаме, за да обработим личните ви данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти по сигурност.
Компанията е установила процеси по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на законно установените срокове и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля имайте предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

1. Право на информация Вие имате право да поискате:
информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
2. Право на достъп:
Правото на достъп, обикновено наричано "достъп до темата", дава право на лицата да получат копие от техните лични данни, както и друга допълнителна информация. То помага на хората да разберат как и защо използвате данните си и да проверявате дали правите това законно.
3. Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
4. Право на изтриване:
Съгласно член 17 от GDPR лицата имат правото да изтриват личните си данни. Това също е известно като "правото да бъдеш забравен". Правото не е абсолютно и се прилага само при определени обстоятелства.
5. Право на възражение:
По всяко време имате право да:
възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
възразите срещу об